biblioteket

Biblioteket frågar 2

Biblioteket frågar Permalink0Har ni någon favoritbok eller serie? Själv måste nog favoriten bli Harry Potter-böckerna. De går inte att läsa för många gånger.

Biblioteket frågar 1

Biblioteket frågar Permalink0


Minns ni när ni lärde er att läsa? Var det när ni började skolan, eller började kanske ni tidigare än så?

Till top